RVD 2010

De eerste editie van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat vond plaats op 18 mei 2010. Zes kandidaat Tweede Kamerleden de verbale strijd met elkaar aan in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De introductie voor het debat werd verzorgd door burgemeester Rehwinkel van Groningen en hoogleraar planologie Gert de Roo. Vervolgens gingen Fleur Gräper-van Koolwijk (D66), Roos Vermeij (PvdA), Jesse Klaver (Groen Links), Farshad Bashir (SP), Harry van der Molen (CDA) en Betty de Boer (VVD) met elkaar in debat over de actuele, ruimtelijke thema’s hypotheekrenteaftrek, kilometerheffing en kernenergie. Onder de bezielende leiding van presentator Menno Bentveld vormde Groningen het strijdtoneel voor het eerste kamerbrede verkiezingsdebat van deze campagne.

Niet alleen de debaters mengden zich in de strijd, ook het publiek kon zich laten gelden door middel van stemkastjes. Hierdoor was voor iedereen goed bij te houden wie het goed deed in het debat en welke partij door de mand leek te vallen. Klik hier voor een overzicht van de voorkeuren van het publiek. De debaters zetten ondertussen hun beste beentje voor om in de smaak te vallen bij het aanwezige publiek. Uiteindelijk was het een zeer levendige avond met brede groepsdiscussies en éen-op-één debatten. Het publiek kon zelf bepalen wie er met elkaar het debat aangingen.

Na afloop waren zowel de debaters als het aanwezige publiek bijzonder enthousiast over het debat. Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2010 was een groot succes. De organisatie wil iedereen die dit succes mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk danken voor de medewerking.

Hieronder kunt u een verslag vinden van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2010.

Advertentie