Het planologisch debat

Planologie is hetgeen de leden van het planologen dispuut bindt. De leden van het dispuut volgen momenteel (of hebben dat in het verleden gedaan) een master opleiding, dan wel bachelor opleiding waarin de planologie, in welke zin dan ook, aan bod komt. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in een gezellig eetcafé in Groningen wordt er traditioneel een planologisch thema centraal gesteld. De maandelijkse gespreksleider werpt een stelling op welke vervolgens tijdens de vaak levendige debatten wordt bediscusieerd. Hieronder een greep uit de stellingen die in de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen:

 • Het is een zege voor de planologie dat er geen ministerie voor ruimtelijke planning is (stelling 7 september 2013)
 • De suburb wordt door veel planologen gezien als een te vermijden fenomeen, terwijl het merendeel van de bevolking een dergelijke woonomgeving prefereert. Planologen en ruimtelijke beleidsmakers moeten meer aandacht besteden aan het concept semi-urbane ontwikkeling.
 • Cradle to Cradle is een vernieuwend principe om duurzamer gebiedsontwikkeling te realiseren.
 • Voor duurzame stedelijke ontwikkeling moet een alternatief worden gevonden voor kapitalisme als drijvende kracht achter urbanisatie.
 • In de huidige planningpraktijk vormt burgerparticipatie meer een last dan een lust.
 • De creative sector is onmisbaar bij de (her)ontwikkeling van binnensteden, in het bijzonder tijdens de economische crises.
 • Wat zijn de taken van de Rijksbouwmeester en hoe zou hij/zij deze moeten uitvoeren.Is het te rechtvaardigen dat vorm soms boven functie lijkt te gaan bij (semi)overheidsprojecten?
 • Hebben de waterschappen hun relevantie en bestaansrecht als ‘one-issue bestuurslaag’ verloren en moeten zij worden ondergebracht in een andere bestuurslaag?
 • Voor duurzame stedelijke ontwikkeling moet een alternatief worden gevonden voor kapitalisme als drijvende kracht achter urbanisatie.
 • De creative sector is onmisbaar bij de (her)ontwikkeling van binnensteden, in het bijzonder tijdens de economische crises.
 • Wat zijn de taken van de Rijksbouwmeester en hoe zou hij/zij deze moeten uitvoeren.
  Is het te rechtvaardigen dat vorm soms boven functie lijkt te gaan bij (semi)overheidsprojecten?
 • Hebben de waterschappen hun relevantie en bestaansrecht als ‘one-issue bestuurslaag’ verloren en moeten zij worden ondergebracht in een andere bestuurslaag?
 • Discussie met Tom Fookes: De compacte stad vs de uitgebreide stad.

 Meer informatie over recente discussiebijeenkomsten en de bijbehorende stellingen is te vinden in nieuwsberichten op de voorpagina van deze site.

Advertentie