Leden

Dhr. Marc Beeftink (oprichter)
Als geboren en getogen Randstedeling werd Marc Beeftink tijdens zijn studie dagelijks verrast door de gemoedelijke drukte van de stad Groningen. Een mooiere plek om planologie te studeren is er niet. Tijdens de studie is de interesse voor de interactie tussen ruimtegebruik en (openbaar) vervoer ontstaan en heeft hij zich verdiept in Transit Oriented Developent (TOD).

Met twee jaar ervaring als onderzoeker/docent op zak, heeft Marc de overstap van wetenschap naar ingenieursbureau gemaakt. Sinds begin 2012 werkt hij bij Railinfra Solutions/ Royal HaskoningDHV. Aldaar wordt met passie gewerkt aan spoor- en stationsprojecten. De interesse in TOD is daarmee nog springlevend!

Bij G.D.P. Ekistics is Marc verantwoordelijk voor complexe zaken.

Mej. Daya Klees (oprichter)
Zo lang als ze zich kan herinneren is Daya geïnteresseerd in de in de ruimtelijke inrichting en samenhang van haar directe leefomgeving. Gedreven en nieuwsgierig als ze is, voelt ze zich een echte planoloog. Van semi filosofische gesprekken over ruimtelijke ordening en planologie krijgt ze veel energie, vooral als ze hierdoor tot nieuwe inzichten komt. Een goede reden om dit inspirerende dispuut in het leven te roepen!

Ze is dan ook bijzonder tevreden met haar functie als (juridisch) medewerker omgevingsbeleid bij de Gemeente Kollumerland c.a., waar ze al sinds eind 2008 haar enthousiasme laat zien. Dit enthousiasme uit zich in een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de motivatie om het juiste te doen. Ze ziet zichzelf als iemand die met een onbevooroordeelde en brede blik de verschillende vakgebieden binnen de ruimtelijke ordening kan verbinden, met de vaardigheid om een case naar een hoger niveau te tillen, zodat het in perspectief kan worden gezien.

In deze plattelandsgemeente houdt zij zich bezig met vraagstukken waar ingezet moet worden op ruimtelijke kwaliteit, er sprake is van een toename van niet agrarische activiteiten en waar keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot voorzieningenniveaus van de dorpen. Hiernaast houdt zij zich bezig met de digitale aspecten van bestemmingsplannen en het uitwerken van ruimtelijke processen. Maar ook met interessante projecten met betrekking tot zonne-energie en cultuurhistorische en toeristisch recreatieve herinrichting.

Als ‘moeder van het dispuut’ tracht Daya de algemene welgemanierdheid te bewaken, evenals de significantie van dames binnen de planologie.

Dhr. Ward Rauws (oprichter)
Ward Rauws is onderzoeker/docent Planologie. Hij is gefascineerd door de interactie tussen ruimte en maatschappij. Hij stelt daarbij dat deze interactie zich ontwikkelt op evolutionaire wijze. In zijn onderzoek richt hij zich vanuit dit evolutionaire perspectief op nieuwe sturingsstrategieën voor ruimtelijke planning. Anticipatie en adaptatie staan in deze innovatieve strategieën centraal. Ward is werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast onderzoeker is hij als docent betrokken bij verschillende vakken. Binnen G.D.P. Ekistics is hij verantwoordelijk voor de internationale relaties van het dispuut.

Meer informatie over Ward Rauws is te vinden op: http://www.rug.nl/staff/w.s.rauws

Mej. Maartje Beltman
Alweer enige tijd geleden heeft Maartje het prachtige Groningen verlaten voor het Utrechtse. Na een bachelor Technische Planologie en de master Environmental & Infrastructure Planning heeft zij niet gekozen voor de wetenschap maar voor een carrière bij de overheid. In eerste instantie binnen het traineeship bij Rijkswaterstaat en daarna als riviertakmanager in het programma Ruimte voor de Rivier. Het aansturen van projectteams beviel haar goed en recentelijk heeft ze overstap gemaakt naar Portfoliomanagement van droge en natte onderhoudsprojecten, ook binnen Rijkswaterstaat. In de praktijk gaat het, nog veel meer dan in de theorie, over communicative planning. De uitdaging waar Nederland voor staat is het onderhouden en verbeteren van alles dat we in de vorige eeuw hebben gepland, en aansluiting zoeken bij de behoefte en het gedrag van de gebruikers ervan.  Naast haar baan is ze in haar vrije tijd actief als adviseur van gemeenteraadsleden op het gebied van RO en mobiliteit. De ervaringen uit de praktijk gebruikt ze om het onderwijs op de Universiteit te verbeteren via de Raad van Advies van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Dhr. Stefan Hartman
Stefan Hartman is onderzoeker/docent aan Stenden Hogeschool, Leeuwarden. Aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij masteropleiding Environmental Infrastructure Planning (2008) en de research master Regional Studies (2009) afgerond alsook een promotieonderzoek naar “de ontwikkeling en planning van vrijetijdslandschappen” ofwel “Leisuring Landscapes” (verdediging januari 2016). Sinds 2013 is Stefan verbonden aan Stenden Hogeschool. Zijn interesse ligt bij de ontwikkeling, management en governance van vrijetijdslandschappen: gebieden die steeds meer in het teken komen te staan van de vrijetijdseconomie. De rode draad door zijn onderzoek is het adaptieve vermogen van regio’s dat benodigd is om behendig in te spelen op veranderingen in de maatschappij

Contact en meer informatie: stefan.hartman@stenden.com of via LinkedIn

Dhr. Niels Heeres
Niels Heeres is recentelijk afgestudeerd in de master Environmental and Infrastructure Planning, met een scriptie over de totstandkoming van een overkoepelend, multimodaal transportnetwerk in de Europese Unie. Na zijn studie is hij begonnen met een PhD-onderzoek naar de waarde en functie van gebiedsgerichte benaderingen binnen de planning van duurzame weginfrastructuur, aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoek vormt een grote uitdaging voor hem. Hier een korte beschrijving van zijn onderzoek:

In de planning van weginfrastructuur in Nederland kan een transformatie van lijngericht werken naar een gebiedsgerichte werkwijze waargenomen worden. Tevens wordt een zwaar sectoraal instrumentarium ingewisseld voor een meer integraal planningsinstrumentarium. Traditionele, lijngerichte planningsbenaderingen worden beschouwd als zijnde niet langer voldoende om om te kunnen gaan met de complexiteit van infrastructuurplanning in Nederland. De verwachting is dat gebiedsgerichte benaderingen beter in staat zijn tot omgang met het complexe geheel van hedendaagse ruimtelijke en maatschappelijke behoeften, wensen en kansen, die ontstaan vanuit de wisselwerking tussen gebied en geplande infrastructuur. De verwachting is dat dergelijke integrale gebiedsprocessen leiden tot een meer duurzaam planningsproces en duurzamere infrastructuurvoorzieningen. Ondanks toenemende aandacht voor gebiedsgerichte planning, ontbreekt een duidelijk beeld omtrent de effectiviteit en doelmatigheid tot op heden. Dit onderzoeksproject heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over de kansen en beperkingen van een gebiedsgerichte benadering in de planning van in weginfrastructuur.

Binnen het dispuut is Niels officieel verantwoordelijk voor de fysieke gesteldheid van de leden. Daar dit echter weinig tijd vergt richt hij zich ook op de website.

Dhr. Thomas Kokshoorn
Thomas is student. Dat betekent dat hij druk, druk en nog eens druk is. Verschillende commissie, een bestuursfunctie (2010-2011) bij studievereniging Ibn Batutta van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het penningmeesterschap bij Ekistics maakt zijn week vol. Tussendoor worden de collegebanken bestiert, mits de vakinhoud hem een intellectuele uitdaging biedt. Anders kan je net zo goed het boek lezen, filosofeert Thomas: ‘Dan kan je net zo goed een boek lezen’. Thomas wordt pertinent geflankeerd door een kop sterkte koffie. Zwart. Geen suiker. Functionaliteit boven kwaliteit. Wel een Max Havelaar. Immers, Thomas is niet vies van een beetje egalite en fraterlite. Kortom een echter people’s person!

Mej. Corien Kuiper

Al is ze van huis uit geograaf, in juni 2008 mocht Corien Kuiper (Vries, 1987) toetreden tot G.D.P. Ekistics. Haar bachelorproject over transities in peri-urbaan Leipzig diende als sleutel tot toetreding. Na een bachelor in sociale geografie, rondt ze in 2011 een master Planologie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen te Groningen af. Interesses binnen de planologie zijn onder andere: planologische taal, planningsconcepten en de overbrugging tussen theorie en praktijk, maar zolang het over ruimte, netwerken en mensen gaat, vindt Corien eigenlijk alles wel interessant. Na een afstudeerscriptie over de openbare ruimte in Nederland, werkte ze van 2011 tot 2015 bij Grontmij Nederland B.V. in het noorden van het land. Tot 2016 werkt Corien vanuit Houten en De Bilt onder de vlag van Sweco Nederland B.V. Met behoud van het academische leert Corien in deze functie de praktijk van de Nederlandse planologie van binnen en buiten kennen. Alle opgedane ervaring past zij sinds oktober 2016 met enthousiasme toe bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord als Adviseur Netwerkontwikkeling en Visie. Binnen het dispuut vervult Corien de rol van Commissaris Netwerken.

Dhr. Jacco Kwakman
Een man met affiniteit met het politieke spel, hij mag zich gelukkig prijzen met zowel de walk én de talk. Via de organisatie van het Ekistics Ruimtelijke Verkiezingsdebat wist Jacco een mooie afstudeerplek in Den Haag te regelen. Hij snuffelde als stagiair rond bij het ministerie van VROM en later I&M. Jacco heeft de omslag van dichtbij meegemaakt. Minister Schultz-verhagen heeft blijkbaar ook zijn scriptie gelezen over bestuurlijke complexiteit. Gelijk is het mes in de ambtelijke organisatie gegaan, is de rijksoverheid op verschillende plekken weggesneden, en mag men het op lager niveau gaan bepalen.

Jacco is alweer een paar jaar afgestudeerd en heeft vrijwel gelijk een baan gevonden, als omgevingsmanager binnen de aannemerij. Klein begon hij niet, de verbreding van de A15 bij Rotterdam, van de Maasvlakte tot het Vaanplein, was zijn eerste project, waar hij de kneepjes van het stakeholdermanagement heeft geleerd. Over complexiteit gesproken… Verschillende, uiteenlopende belangen die in de omgeving spelen binnen een project waarin de aannemer veel ontwerp- en uitvoeringsvrijheid heeft: als omgevingsmanager moet je samen met de omgeving de de juiste balans tussen hun belangen en de projectdoelstellingen weten te vinden. En dat past bij Jacco: Vlot, belangrijk zijn, overal tussen in staan en overal over mee praten. Zo gezegd is het niet meer dan logisch dat Jacco de omgeving bij grote infrastructurele projecten managet. Dit doet hij niet meer op de A15, tegenwoordig werkt Jacco voor het Belgische Besix waar hij aan verschillende complexe projecten werkt.

Dhr. Tom van der Meer
Tom van der Meer is momenteel bezig met het afronden van de Master Environmental & Infrastructure Planning. Geboren in Rotterdam, maar grotendeels opgegroeid in Assen voelt Tom zich zowel Rotterdammer als Noorderling, twee regio’s met een groot contrast, maar een gemene deler in de scheepsbouw en zeevaart.  Voordat Tom naar Groningen kwam om Technische Planologie te gaan studeren heeft hij dan ook eerst drie jaar Maritieme Techniek gestudeerd aan de TU Delft. Ondanks dat hij deze studie te technisch vond heeft de maritieme wereld nog steeds zijn interesse, daarom is Tom binnen G.D.P. Ekistic ook wel bekend als ‘commissaris van ’t zoute’. Binnen deze functie houd hij zich voornamelijk bezig met het planologisch debat gericht op het kustgebied en de open zee, zijn scriptie onderwerp is dan ook ‘spatial planning within the Dutch EEZ’.

Dhr. Marten Pothof
De fascinatie voor de ruimtelijke omgeving en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de breedste zin zijn drijfveren geweest om te gaan studeren aan de Faculteit der Ruimtelijk wetenschappen te Groningen. Na een kleurrijk, gezellig en uitermate uitbundig inspirerend studentenleven is Marten Pothof in 2008 afgestudeerd met een onderzoek naar het stationsgebied van Groningen.

Momenteel is het projectmatig aanpakken van problemen en werken met een veelvoud van disciplines in het ruimtelijk werkveld aan de orde van de dag bij zijn werk op de afdeling projectmanagement van de gemeente Groningen.

Dhr. Maarten Pouwel

Maarten is tot op heden het enige lid van Ekistics dat niet is afgestudeerd in (technische) planologie, hij heeft namelijk Economische Geografie gestudeerd. Als klein jongetje zat hij al plattegronden voor dorpjes te tekenen, met zijn neus in de atlas te snuffelen en heeft hij zelfs een keer een snelweg op de (net nieuwe) vloerbedekking van de trap weten te tekenen.Tijdens zijn studie heeft Maarten echter verschillende planologische vakken gevolgd.

Sinds 2010 werkt Maarten voor de provincie Overijssel. In eerste instantie droeg hij zijn steentje bij aan innovatieve economische projecten in oost Nederland en daar buiten. Na het traineeship is hij echter toch in het planologische vak terecht gekomen en werkt hij sinds 2012 aan het gebiedsontwikkelinkgsprogramma Ruimte voor de Vecht. Vanwege zijn werk woont Maarten in Zwolle, waardoor Ekistics voor hem naast zinvolle gesprekken ook een belangrijk stuk gezelligheid in Groningen betekent.

Mw. Renske Zengers

Renske is in 2012 afgestudeerd als Planoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Haar Bachelor Sociale Geografie en Planologie heeft ze in Groningen gedaan en haar Master in Amsterdam, maar daarnaast heeft ze een aantal uitstapjes gemaakt, zoals naar het HBO. Hier heeft ze een jaar Verkeerskunde gestudeerd. Dit gecombineerd met een Minor gevolgd aan de TU Delft over Transitiemanagement heeft haar opgeleid tot een veelzijdige Planoloog. Na al deze studierichtingen en specialisaties in Groningen, Leeuwarden, Delft en Amsterdam is ze neergestreken in het mooie Utrecht. Haar ruimtelijke ordening hart heeft ze echter aan Amsterdam verloren, dus werkt ze bij de gemeente Amsterdam.

Na begonnen te zijn als trainee binnen de gemeente Amsterdam werkt Renske op dit moment bij het Materiaalbureau als adviseur Duurzame GWW (Grond- weg en waterbouw) materialen. Zij is hier o.a. bezig met het opzetten van een betonketenoverleg, het inrichten van een Straat van de toekomst en het opzetten van een hergebruikproces van gebakken klinkers in de stad. Deze baan kwam iets eerder langs dan dat haar traineeship afgelopen was, dus tot eind 2015 werkt Renske en bij het Materiaalbureau en maakt ze het traineeship af.

Renske heeft een grote passie voor alles wat met ruimtelijke ordening in de openbare ruimte te maken heeft. Zij vindt het interessant om te zien hoe de komende decennia omgegaan zal worden met de druk op de openbare ruimte in grote steden zoals Amsterdam en Utrecht. Hoe kunnen deze ruimtes zo goed mogelijk worden ingericht zodat er een zo hoog mogelijke ruimtelijke en sociale kwaliteit kan worden bereikt? Dat combineren met een duurzame inrichting van deze openbare ruimte is een uitdaging voor grote steden waar Renske graag aan meewerkt.

Binnen het dispuut is Renske commissaris ‘groene zaken’. Dit houdt in dat zij een kritische noot plaatst binnen de discussies die gevoerd worden wat betreft milieu en duurzaamheid. Daarnaast ontfermt Renske zich over de nieuwe leden binnen het dispuut, ‘de groentjes’.

Mej. Laura Been
Laura is geboren en getogen in de provincie Groningen. Ze is derdejaars sociale geografie en planologie en hoopt in september te beginnen met een van de planologiemasters. Via vele omwegen is haar interesse voor de planologie nog niet eens zo lang geleden ontstaan. Ze twijfelt nog of ze voor de sociale of de technische kant van de planologie gaat kiezen, want beide kanten spreken haar aan. Laura hoopt door haar lidmaatschap meer mee te krijgen van wat er tegenwoordig speelt in de planologie, als een leuke afwisseling en aanvulling op de nogal droge theorie die de bacheloropleiding met zich mee brengt.

Dhr. Leon Teeuw
Leon Teeuw is in 2011 afgestudeerd als technisch planoloog. Sinds november 2009 mag hij zich officieel lid noemen van G.D.P. Ekistics.  Binnen het dispuut heeft hij de commissarisfunctie voor Creatief Klimaat op zich genomen.Wat hem gelijk in het begin al aansprak zijn de verschillende gezichtspunten die de verschillende leden van het dispuut op de planologie hebben.  Dit maakt volgens hem de bijeenkomsten buitengewoon gevarieerd en interessant.

Na zijn afstuderen heeft Leon een interim-functie bekleed als beleidsmedewerker milieu bij de gemeente Staphorst. In 2013 maakte hij een switch naar het bedrijfsleven. Leon is momenteel werkzaam als medewerker milieu en ruimte bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR in Drachten. In zijn werk adviseert hij over duurzaam ondernemen en duurzame gebiedsontwikkelingen. Duurzaamheid is volgens Leon niet iets meer wat je extra doet, het wordt steeds meer de norm!

Naast zijn passie voor planologie in de meest brede zin van het woord, vindt hij het ook erg leuk om muziek te maken. Op dit moment speelt hij toetsen in een bandje en zingt ook een koor.

Dhr. Peter van der Ven
Peter van der Ven is in september 2010 begonnen aan zijn master Environmental and Infrastructure Planning en is sinds november 2009 lid van het dispuut. De geboren westerling, maar getogen noorderling bekleedt, na(ast) verschillende functies binnen studentbestuurlijk Groningen te hebben vervuld/te vervullen, in het dispuut de functie van commissaris Concretisering. Peter is van mening dat er bij ruimtelijke vraagstukken veel besloten kan worden vanachter een bureau en er veel getekend kan worden op de tekentafel ver weg van het gebied waar het om gaat, maar dat het ‘met eigen ogen zien’, het ‘zelf meemaken’ en het ‘kunnen verplaatsen in andere mensen’ de kwaliteit van de besluitvorming ten goede zal komen en robuuste oplossingen met zich mee zal brengen. Ook andersom werkt dit zijns inziens: door het ‘met eigen ogen zien’, het ‘zelf meemaken’ en het ‘(niet) kunnen verplaatsen in andere mensen’ komen veel onderwerpen naar boven die rijp zijn voor discussie. In het dispuut probeert hij de portefeuille Concretisering tot uiting te laten komen door zich in te zetten voor de organisatie van zowel vakinhoudelijke als op gezelligheid gerichte excursies en andere activiteiten naast de reguliere discussieavonden. Zijn functie komt ook tot uiting in zijn liefde voor civieltechnische materialen en de fabricage hiervan, zoals beton (concrete in het Engels) en staal.

Zijn voorliefde voor de planologie zal echter altijd groter blijven dan zijn civieltechnische: al zijn de vakgebieden complementair, het feit dat een planoloog in de eerste plaats met mensen in plaats van voor mensen bezig is en bruggen probeert te slaan in figuurlijke in plaats van letterlijke zin, is iets wat voor Peter de planologie juist zo interessant maakt en waarom hij graag zijn werk op dit vlak wil gaan uitoefenen.

Mej. Marlous van der Veen
Marlous is sinds 2010-2011 lid van G.D.P. Ekistics en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een enthousiaste en gedreven planoloog. Twee bachelors (Sociale Geografie & Planologie en Technische Planologie) en twee masters (Sociale Planologie en Vastgoedkunde) zijn in haar verleden gecombineerd met een actief studentenleven waarin zij diverse bestuursfuncties heeft bekleed, maar inmiddels werkt ze als Management Trainee bij netbeheerder Enexis in Maastricht.

Actief bezig zijn met het planologisch vakgebied binnen Ekistics vindt zij een waardevolle toevoeging aan zowel haar studententijd als in het arbeidersbestaan. Als student is het erg waardevol om direct in contact te staan met gelijkgezinden die midden in de praktijk bezig zijn het uitoefenen van hun passie voor planologie, terwijl het als werkende juist net zo waardevol is om in contact te blijven staan met gedreven planologie studenten en van elkaar te leren.

Binnen G.D.P. Ekistics heeft Marlous de functie van secretaris een tijd bekleed, maar inmiddels is ze weer terug bij haar oorspronkelijke benoeming, namelijk die van commissaris sluitertijd. Naast het maken van foto’s is volgens haar timing een essentieel onderdeel van het planproces en ziet zij erop toe dat men de realiteit van de tijd in het oog houdt tijdens de discussies.

Dhr. Jimme Zoete
Jimme Zoete is adviseur Ruimtelijke ontwikkeling en energie bij Witteveen+Bos en is sinds november 2010 lid van G.D.P. Ekistics. Hij hoopt tijdens zijn lidmaatschap meerdere inzichten en perspectieven op de planologie te leren kennen. De discussies en dialogen binnen G.D.P. Ekistics zijn een rijke toevoeging op zijn werk omdat, zo vindt hij, de mogelijkheid om te reflecteren op de praktijk lastig is wanneer je je er middenin bevindt.

Op dit moment is Jimme binnen het vakgebied vooral bezig met de mogelijkheden van actoren met betrekking tot ruimtelijk interventies. Hoe kunnen bestuurders, planologen, en andere actoren zorgen voor de (structurele) implementatie van deze ingrepen. Wie beïnvloed wie? Hoe kan het ingepast worden in de drukke werkschema’s van de verschillende betrokkenen. En welke taak kan een planoloog op zich nemen om mensen door de beslissings- en definitiefase heen te loodsen.

Sinds februari 2014 werkt hij aan verscheidene multidisciplinaire planningsprojecten voor het advies en ingenieursbureau Witteveen+Bos. In deze projecten is zijn kerntaak om verschillende milieudisciplines zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in planvormingsprocessen. In dit werkveld is het essentieel om een schakeling te maken tussen toetsen en plannen/ontwerpen. Hij specialiseert zich in integraal ontwerpen en planvorming. Zo werkt hij aan verschillende bestemmingsplannen maar ook aan grote infrastructuurprojecten als de Blankenburgverbinding en Zuidasdok. .

Voor Ekistics zette hij zich in voor het eerste lustrum van het dispuut. Waarvoor hij het festival Ruimte= en de lustrumreis naar België heeft georganiseerd. De lustrumreis organiseerde hij samen met Joleen Wierenga, waarin de overige leden al reizend hun bestemming probeerde vast te stellen. Een planologische ontdekkingsreis die hen leidde naar een stad met vele planologische tegenstellingen, het Belgische Luik.

Mej. Joleen Wierenga
In 2009 koos Joleen voor de bachelor Technische Planologie. Een keuze die op het laatste nippertje werd gemaakt maar waar ze tot nu toe geen spijt van heeft. Haar interesse voor planologie ontstond eigenlijk pas tijdens de opleiding, maar met de jaren wordt ze er steeds meer enthousiast over. Planologie is voor haar uitdagend, zeker omdat ze uit het rurale gebied van de Provincie Groningen komt, dat te maken heeft met krimp en leegstand.

In het derde jaar van haar opleiding heeft ze het noorden van Nederland verlaten om in het noorden van Europa te gaan studeren. Tijdens haar studietijd in Joensuu, gelegen in het merendistrict van Finland, ontdekte ze haar interesse voor water en kustgebieden. Daarom was de keuze voor de Double Degree master Water and Coastal Management niet heel verrassend. Ze verhuisde naar Oldenburg om daar het eerste jaar van deze master te volgen. Ondertussen is ze weer terug in Groningen, loopt stage bij de Provincie Groningen, en hoopt in juni 2014 klaar zijn met haar studie.

In het dispuut heeft Joleen de rol van commissaris Positieve Energie. Dit heeft te maken met haar andere interesse: haar interesse in alles wat met de combinatie energie-water te maken heeft, van windmolens, getijden, tot algen in de Noordzee. Daarnaast ziet ze er op toe dat haar dispuutsgenoten ook op de maandelijkse vrijdagavond nog de nodige energie hebben om de discussie aan te gaan.

Dhr. Steven van Helsdingen

Tekst volgt z.s.m.

Mej. Evelien Meinders
In 2012 is Evelien Meinders lid geworden van het Groninger Dispuut der Planologen Ekistics.  Zij is op dit moment in de afrondende fase van haar master Environmental and Infrastrcuture Planning.

Ze heeft afgelopen jaar gewerkt aan haar master en hierbij stage gelopen bij Ekwadraat in Leeuwarden. Zij schreef hier haar masterscriptie over hoe duurzame energieprojecten met de gebiedsgerichte aanpak gemakkelijker van initiatief naar realisatiefase kan gaan.  Deze heeft zij inmiddels bijna afgerond. Voor hierna is zij nog op zoek naar een leuke baan om haar carrière te beginnen.

Binnen Ekistics draag Evelien de functie commissaris tekentafel. Dit houd in dat zij kleur wil geven aan de vereniging op verschillende manieren (website, kleding etc) maar ook dat zij ons op de hoogte houdt van nieuwe ontwerpwedstrijden of andere mooie projecten.

Dhr. Niels van den Brink
Tekst volgt z.s.m.

Dhr. Koen Castelein

Sinds oktober 2012 is Koen lid van Ekistics. In september van dat jaar organiseerde Koen namens dit dispuut het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012. Een politiek debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland dat plaats vond in de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Op dit moment is Koen raadslid in de gemeente Groningen en werkt hij als Jurist/Planoloog bij BugelHajema adviseurs in Assen. Met een groot deel van de ruimtelijke thema’s in zijn portefeuille en zijn functie bij een adviesbureau werkt Koen op het raakvlak tussen de juridische, planologische en politieke dynamiek van het ruimtelijke domein. Een combinatie die zijn interesse heeft en ook al naar voren kwam in zijn studies.

Koen begon in 2009 met studeren in Wageningen. Na een half jaar maakte hij de overstap naar Groningen om daar de bachelor Technische Planologie te volgen. Tijdens de minor Politicologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid werd zijn interesse in de juridische/bestuurlijke kant van Planologie ontwikkeld. Dit leidde uiteindelijk in het voorjaar van 2015 tot de afronding van twee masters. Een aan de faculteit ruimtelijke wetenschappen, de master Environmental and Infrastructure Planning. En een aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, de Master Staats- en Bestuursrecht. Bij deze tweede master heeft Koen zich voornamelijk gericht op het ruimtelijke bestuursrecht. Zijn scriptie ging dan ook over de ontwikkelingen die de Omgevingswet heeft voor het afwijken van bestemmingsplannen.

Dhr. Jelmer Struiksma

Tekst volgt z.s.m.

Mej. Britta Obbens

Britta Obbens is student Technische Planologie sinds 2011. Als meisje uit de Randstad besloot zij om te gaan studeren in Groningen. “Een stad die in ieders hart een speciaal plekje verovert, als je daar voor open staat tenminste. In de planologie is het belangrijk om altijd open te staan, alleen dan kun je zien wat een plek te bieden heeft. Elke plek heeft een geschiedenis en een toekomst, de uitdaging is om dit in de huidige situatie te laten zien en leven.” Binnen het dispuut heeft Britta de functie van commissaris “flierefluiten”. Flierefluiten staat voor het open staan voor de wereld en al het moois wat daarin naar voren komt te absorberen. In september 2015 is Britta terug gegaan naar de Randstad, om aan de Vrije Universiteit Amsterdam de minor “Amsterdam Stadsgeschiedenis” te volgen. In deze vakkenreeks leer je over het ontstaan van de stad en het lezen van de geschiedenis in het huidige straatbeeld. Dit sluit goed aan bij het doel, de geschiedenis altijd mee te nemen in een plan.
In een gesprek of discussie zal ze proberen om elke situatie net weer in een ander daglicht te plaatsen en vragen te stellen die men op een ander denkspoor zet. Niet recht op het doel af, maar flierefluitend het planningsproces door.

Dhr. Paul Steeneken

Paul Steeneken studeerde tussen 2011 en 2017 Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien studeert hij de masteropleiding Environmental and Infrastructure Planning. Een echte Groninger die de stad niet kon verlaten en besloot zijn hart te volgen. In zijn eerste jaar omschreef hij de studie ook wel als ‘SimCity in het echt!’. Naast zijn studie is hij zeer actief bij de faculteitsvereniging Ibn Battuta, waar hij onder andere een jaar voorzitter van is geweest. In 2017 organiseerde Paul, samen met Jeppe de Vries, de derde editie van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat.

Ook naast zijn studie is hij veel bezig met planologie. Zo werkt hij bij het Informatiecentrum Groningen Vernieuwt, waar hij voorlichting geeft over allerlei projecten in en rondom de stad, en sinds oktober 2017 loopt hij stage bij de afdeling Ruimte & Samenleving van de Provincie Groningen.

Dhr. Anne van der Veen

In 2014 is Anne toegetreden tot het Groninger dispuut der Planologen. Hij is tweedejaars student Technische Planologie, en volgt daarnaast het verbredende en verdiepende Honours College programma. Voor zover dat met een studentenbudget kan, reist hij graag. Gelukkig viel onder Honours ook een reis naar Hong Kong, en binnenkort een naar Berlijn. In september 2014 is hij naar Canada vertrokken om daar een half jaar te studeren en het Amerikaanse perspectief op planologie te leren kennen.

Mej. Lisanne de Laat

In 2014 is Lisanne de Laat lid geworden van het Groninger Dispuut der Planologen Ekistics, destijds 2e jaars student Technische Planologie. Deze studiekeuze was niet voor de hand liggend, maar al gauw bleek dat het een perfecte match was. Lisanne haar enthousiasme voor de planologie is door de jaren heen alleen maar toegenomen. Tijdens haar bachelor ontdekte ze de vele facetten die deze studie te bieden heeft.

Na haar afstudeerstage bij Royal HaskoningDHV is Lisanne gestart als schakelstudent aan de TU in Delft. Zij gaat zich specialiseren op het gebied van Civiele Techniek. Per september 2016 start zij met haar MSc Watermanagement.

Dhr. Ferenc Horvath

Sinds 2014 is Ferenc lid van het Groninger Dispuut der Planologen. Al in zijn kinderjaren was Ferenc gefascineerd van geografie en planologie, tekende hij landen en dook hij vaak in de Bosatlas om nieuwe plekken en plaatsen te ontdekken. Deze diepgewortelde interesse heeft ervoor gezorgd dat Technische Planologie bij zijn studiekeuze uit de koker kwam rollen. Momenteel zit hij te strijden met zijn bachelorscriptie, is hij studentadviseur bij SAC Groningen en maakt hij onderdeel uit van het team dat de volgende carrièredag van Ibn moet gaan organiseren. Binnen Ekistics probeert hij wat Hongaarse flavour toe te voegen aan de discussies, en lijkt de commissarisfunctie ‘tourbadour’ hem wel wat. Niet de reizende muzikant, maar de reizende planoloog; kijken naar de mogelijkheden voor planologisch getinte tripjes.

Dhr. Jeppe de Vries

Tekst volgt z.s.m.

Dhr. Raoul Steyvers

In het voorjaar van 2015 is Raoul toegetreden tot Ekistics. Raoul is geboren in Groningen, opgegroeid in Ommeland en voor zijn studie Technische Planologie teruggekeerd naar Stad, waar hij momenteel nog altijd gelukkig woonbaar is. Op het moment van schrijven zit hij in de bestuurskamer van Ibn Battuta, de faculteitsvereniging van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Binnen het bestuur vervult hij sinds juni 2015 de functie van secretaris. Met zijn bestuursgenoten aan het roer staan van Ibn Battuta vindt Raoul erg leuk om te doen. Wie hierover twijfelt, nodigt hij van harte uit in de befaamde koffiekamer in de vleugel van het Duisenberg gebouw, om onder het genot van een straffe bak zwart goud de charmes van dit clubje te laten proeven.

Naast dit bestuursbestaan is Raoul erg geïnteresseerd in ruimte. De ruimte om ons heen boeit hem enorm en tijdens menig ‘saai’ fietstochtje kijkt hij meer om zich heen dan een kind in een snoepwinkel. Zoals vele vakantiegangers graag mensen kijken op het terras (waaraan Raoul zich natuurlijk ook schuldig aan maakt), bekijkt hij graag de omgeving. Er valt vaak meer te zien dan je denkt, zelfs in de stad waar je woont of werkt… Een commissarisfunctie heeft Raoul nog niet. Hij staat echter wel open voor suggesties en ideeën!

Mej. Marijke Rommelse

In 2015 is Marijke Rommelse lid geworden van het Groninger Dispuut der Planologen Ekistics. Geboren in de Verenigde Staten en opgegroeid in Nederland was zij altijd al gefascineerd door de vele verschillen in ruimtelijke inrichting tussen de twee landen. De keuze voor de studie Technische Planologie was dus al snel gemaakt was.

Marijke is afgelopen jaren actief geweest op meerdere gebieden. Zo was ze voorheen actief als studentadviseur bij SAC Groningen, als student-lid van de Faculteitsraad van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en bestuur van stichting Pro Geo. Ook was zij dit jaar deel van de organisatie van de derde editie van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat, waarvoor zij onder andere de promotie taken op zich heeft genomen.

Momenteel is zij bezig met de Msc Metropolitan Analysis, Design and Engineering aan het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Dhr. Guus Brinkhof

Toen in 2016 de weergoden besloten om de zomer vanaf de maand mei van start te laten gaan, trad Guus toe tot het Groninger Dispuut der Planologen. Of er een verband is tussen deze zaken, laten we in het midden.  Geboren te Nijmegen en opgegroeid op een boerderij op het platteland in het prachtige Leuth, maakte hij al vroeg kennis met de planologie. Zijn ouders zouden namelijk een aantal hectare verkopen voor de dorpsuitbreiding. Mondjes maat kreeg Guus steeds meer mee van het planproces. Waar moest de nieuwe boerderij komen? Wat kwam er op die verkochte hectare te staan? Dat waren vragen die rond gingen in zijn hoofd. Later, toen Guus dagelijks naar Lent moest fietsen voor zijn middelbare school, zag hij iets gebeuren in die omgeving. Dat maisveld waar hij in zijn eerste jaar langs fietste, was ineens een archeologische vlakte, daarna een braak liggend terrein en nog later werd er een betonnen muur gebouwd en begraven. Waarom? Omdat op exact op dat punt nu de bypass in de Waal ligt.  Het was op dat punt dat Guus wist wat hij wilde studeren en doen.

Inmiddels is Guus tweedejaars student Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en bevalt hem dat ten zeerste. Verder is hij actief bij faculteitsvereniging Ibn Battuta, waar hij onder andere een buitenlandse reis georganiseerd heeft naar Macedonië, Kosovo en Albanië om aldaar nog meer te leren over lokale planning.  Vanuit zijn opgroeien op het platteland in het ondernemerschap van zijn ouders en inmiddels het wonen en leven in een stad, kent Guus veel perspectieven. Het is om die reden dat hij de commissarisfunctie van perspectief op zich zal nemen, commissaris perspectief.

Mej. Anne Geertje Bouman

Tekst volgt z.s.m.

Dhr. Wiro Gruijters

Tekst volgt z.s.m.

Mej. Sacha Verhulst

Tekst volgt z.s.m.

Dhr. Thom Bult

Tekst volgt z.s.m.

Dhr. Thomas Schram

Tekst volgt z.s.m.

Advertenties