Dies Ekistics – Groninger Dispuut der Planologen viert haar 4de verjaardag

Het is zeven uur ’s ochtends als de leden van Ekistics met slaperige ogen aan de tafel plaats nemen. Vandaag, dinsdag 20 maart vieren zij de vierde verjaardag van hun dispuut met een gemeenschappelijk ontbijt. Aangezien een deel van hen full time aan het werk is, moest het vroeg, heel vroeg.

G.D.P. Ekistics is in vier jaar tijd gegroeid van 3 naar 22 enthousiaste leden, jonge planologen met een flinke dosis energie. Het geeft vertrouwen in de toekomst. Op naar het eerste lustrum!

Advertentie

Discussieavond: ruimtelijke stemwijzer

Woensdagavond hebben wij ambtenaren, onderzoekers en studenten genoten van een democratisch avondje stemmen tellen. Wellicht hebben de meesten van ons al enkele maanden geleden bedacht welke partij op hun stem kon rekenen. Zo een ben ik er ook, maar het is nog steeds leuk om een stemwijzer in te vullen en jezelf te dwingen om na te denken waarover de statenleden straks gaan besluiten en waarom dat wel of niet goed is voor de provincie.  Veel taken van de provincie hebben betrekking op het ruimtelijk beleid. Daarom lijkt het mij leuk om vanavond nog eens met elkaar van gedachten te wisselen wat de provincie nu wel en niet zou moeten doen, en natuurlijk waarom wij, weldenkende, hoogopgeleide, planologische specialisten, dat vinden.
Vanwege deze late aankondiging wordt er weinig tot geen voorbereiding verwacht, maar denk onderweg naar de Brugwachter eens na over het wel en wee van de contouren van de structuurvisies en het inzetten van de ‘opcenten’ (deel van de motorrijtuigenbelasting dat de provincies ontvangen van het Rijk).

Vanavond krijgen jullie een paar ‘zeer intelligente stellingen’ te zien zoals die ook op de kieswijzers ed. naar voren kwamen. Doel is niet om een politieke discussie uit te lokken, maar om enig subjectief advies van ons allemaal over het provinciaal beleid te formuleren.