Ekistics ontdekt de Overijsselse Vecht

Je zou het niet zeggen als je de kalme, onschuldig ogende Vecht door het Overijsselse landschap ziet stromen, maar deze regenwaterrivier zorgt voor wateroverlast. De waterveiligheid is in het geding en daarom sloegen in 2009 twaalf partijen de handen ineen om het stroomdal van de rivier opnieuw in te richten.  Daarbij worden ook kansen gezien voor recreatie, natuurontwikkeling en landbouw. Ekistics ging op pad met projectsecretaris Maarten Pouwel om te bekijken wat het project anno 2014 heeft opgeleverd en om mee te denken over hoe het verder moet. Wat een mooi stukje Nederland kreeg zij te zien!

Deze slideshow vereist JavaScript.

Van nevengeul tot uitkijktoren

Vier projecten werden bezocht. De nevengeul bij Vechterweerd, waarbij camping Boerhoes op slimme wijze ineens haar eigen ‘waterfront’ heeft. De herinrichting van Landgoed het Lear, waarbij de realisatie van extra bergingscapaciteit is gecombineerd met een opknapbeurt van het landgoed. Ook uitkijktoren de Stokte werd beklommen. Vanaf het platform zijn de sporen van de voormalige loop van de Vecht goed te herkennen. Een prachtige plek voor een romantische, nachtelijke bivak. Tot slot werd het Vechtpark aan inspectie onderworpen. De meningen waren unaniem, een ingenieus ontwerp waarbij letterlijk waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie bij elkaar zijn gebracht. Bovendien heeft Harderberg er een prachtig park bij. Alleen dat uitzicht op het nieuwe stadhuis…

Advies

De projecten zijn grotendeels gefinancierd uit het investeringsbudget dat de provincie Overijssel ter beschikking stelde na de verkoop van haar aandelen in Essent. In 2015 komt er een einde aan deze financiering. Aan Ekistics werd gevraagd hoe het projectbureau met minimale middelen de ontwikkelingen in het stroomdal ook na 2015 kan blijven aanjagen.

De adviezen van Ekisticsleden vallen uiteen in twee categorieën: het wat en het hoe. Met betrekking tot de eerste categorie werd een variatie aan creatieve en innovatie projecten geopperd, waarbij het belang en het eigenaarschap vooral bij de gebiedsgebruikers zou liggen. Bijvoorbeeld: hotellodges op de oevers, Vestival Vecht, mediatiezones, de Vecht triatlon, etc.

Wat betreft het hoe heeft het projectbureau volgens Ekistics vooral een faciliterende rol. Daarbij gaat het om het verbinden en activeren van visionairs, creatieveling en trekkers, zodat hun ambities elkaar kunnen versterken en daadwerkelijk tot nieuwe ontwikkelingen leiden. Dit vraagt ook het bieden van zekerheden. Duidelijk kaders en regels waar overheden zich voor een lange periode zich aan committeren en initiatiefnemers op kunnen bouwen. Ekistics acht dit essentieel voor het vertrouwen om investeringen te willen doen. Maak de projecten ook beter zichtbaar en vier elk succes. Aandacht genereert verbondenheid. Zet tot slot in op participatieve monitoring van de ontwikkeling van het Vechtdal en de hieraan verbonden projecten. Dit maakt burgers, gebruikers en ondernemers bewust van de complexiteit van de opgave, versterkt de reflexiviteit op planningstrategieën en interventies en ondersteunt gezamenlijk leren.

De Overijsselse Vecht, mede dankzij de investeringen van afgelopen jaren ligt die er prachtig bij. Nu maar hopen dat dit niet als een vanzelfsprekendheid gaat worden gezien.

Advertentie

Harlingen en haar planologische uitdagingen

Vrijdag 21 september was Ekistics te gast bij de gemeente Harlingen. Tijdens een interactieve sessie met enkele ambtenaren van de gemeente werd meteen duidelijk dat de ontwikkeling van Harlingen een interessante casus is voor planologen. De dames en heren van Ekistics beten zich er ogenblikkelijk in vast.

Voormalige garnizoensstad Harlingen heeft verschillende functies voor de regio. Het vormt de hub naar de eilanden Vlieland en Terschelling, het herbergt de belangrijkste haven van Friesland en verbindt de kop van Friesland (A31) met de kop van Noord-Holland (A7). Daarnaast beschikt het over een prachtig historisch centrum. Tegelijkertijd staat de gemeente voor een scala aan opgaven. Er ligt een transformatieopgave voor de naoorlogse wijken, de relatie met het water wil de stad graag versterken, het hoge percentage werkloosheid moet worden bestreden en het opleidingsniveau van de bevolking dient te worden verhoogd. Daarnaast is er de ambitie de verblijfsduur van toeristen in de gemeente te verlengen en de A31 en de N31 te verbinden met een nieuw, hoogwaardig tracé midden door de stad. Een diversiteit een opgaven waar naast financiële beperkingen ook wet- en regelgeving rond de Waddenzee en primaire zeeweringen om creatieve oplossingen vragen.

Ekistics kwam tot de conclusie dat een succesvolle verder ontwikkeling van het gebied alleen mogelijk is met een integrale aanpak. Wil een ontwikkelingspad worden gevonden dat beklijft en zichzelf versterkt, dan is een verbindend en mobiliserend verhaal nodig waarin de verschillende vraagstukken in samenhang worden bezien. Een verhaal voor stad en haar ommeland dat verbonden is aan de centrale waarden van het gebied zoals die door de gebruikers worden ervaren. Deze waarden vormen de pijlers voor een integraal ruimtelijk concept dat vooral gebaseerd is op het faciliteren van de innovatie initiatieven van ‘onderop’ die al in het gebied te vinden zijn. Kortom, ontwikkeling op eigen kracht, en daarvoor heeft Harlingen genoeg unieks te bieden.

Newcastle upon Tyne: meet ‘n greet met Prof.dr. Patsy Healey

Met een ruige zeereis voor de boeg vertrokken de leden van inmiddels vermaarde dispuut Ekistics op vrijdag 13 januari 2012 richting Newcastle. Deze voormalige industriestad heeft namelijk vele interessante verhalen te vertellen aan planologen. Niet alleen heeft in Newcastle de start van de Industriële revolutie plaatsgevonden, het is ook een stad die zichzelf opnieuw profiel heeft gegeven toen het belang van de industriële sector wegzakte. Newcastle is heden ten dagen een stad van kennis en cultuur.  De stad van de prachtige bruggen, waaronder Gatehead Millennium bridge en Tyne bridge, herbergt zo’n 20.000 studenten verbonden aan twee universiteiten. Ekistics kwam in het bijzonder voor de aan de Newcastle University verbonden prof. dr. Patsy Healey. Zij is één van de sleutelfiguren in de planologie als wetenschapsdiscipline en stond aan de wieg van de ‘communicative turn’ met haar ‘collaborative approach’. De aimabele dame, inmiddels op leeftijd, ontving Ekistics in een typisch Engels theehuis en ging het gesprek aan met haar leden. Het leidde tot intensieve discussies over de relaties tussen praktijk en theorie, de basis van (moreel)’goede’ planning en de tekortkomingen van huidige planningssystemen. Volop geïnspireerd keerde Ekistics na twee dagen Newcastle weer huiswaarts. Eén ding doen we in Nederland in ieder geval beter, we dragen een jas wanneer het buiten vriest en we dronken van kroeg naar kroeg zwerven. De Engels dames lijken het liefst nagenoeg naakt over straat te strompelen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Hamburg, een havenstad die zichzelf opnieuw uitvindt

 Aan de Elbe, zo’n 100 kilometer van de Noordzee ligt Duitsland haar belangrijkste havenstad en tevens het tweede metropolitane gebied van het land. Van 25 tm 27 maart 2011 bezocht Ekistics deze indrukwekkende stad. De oude Elbetunnel, het Binnen- & Ausseralster, de stadsmaquette werden met een bezoek vereerd. De meeste aandacht ging echter uit naar Hafencity, een binnenstedelijk herontwikkelingsproject van enorme omvang op de voormalige haventerreinen langs de Elbe. Onder begeleiding van projectleider Uwe Carstensen werd kennisgenomen van de hoge ambities, innovatieve ontwerpen en diversiteit van aanbestedingsvormen. Duidelijk was dat ontwikkelingsorganisatie van Hafencity de touwtjes duidelijk in handen heeft. Daarnaast is met een combinatie van hoge dichtheden en veel aandacht voor de openbare ruimte een spannend gebied gecreëerd. Wel is de vraag wat voor effecten het project heeft op andere delen van de stad; kunnen Hamburg’s mindere buurten wellicht de aandacht, inzet en middelen van Hafencity beter gebruiken?

Hafencity: Europa's grootste stedelijke herstructurering (2,2 vierkante km)