Brainstormen bij Let’s Gro; Lancering Urban Gro Lab

Donderdagavond 21 november werd tijdens het Let’s Gro Festival het Urban Gro Lab gelanceerd. Het Urban Gro Lab wordt een plek waar met een open blik studenten, stadjers en ondernemers door middel van praktijkonderzoek en experimenten invulling geven aan de stad van de toekomst. Ekistics was erbij en daagde het publiek uit bronpunten voor Groningen als stad van de toekomst te identificeren.

Iedere bewoner is een expert van de stad. En daarom werd de deelnemers gevraagd om een stukje van hun kennis te delen. Op een bierviltje schreven zij hun antwoorden op de volgende vragen:

– Welke plek geeft jou een goed gevoel? en hoe zou je dat willen versterken?

– Welke plek geeft jou een slecht gevoel? en hoe zou je dat willen veranderen?

Deze ‘brain cookies’ leverde een grote variate aan ideeën op voor plekken in de stad waar het Urban Gro Lab het verschil kan gaan maken.

Brain Cookies

Deze slideshow vereist JavaScript.

Sfeerimpressie van de avond

Deze slideshow vereist JavaScript.

Advertentie

Lancering Urban Gro Lab – stad en studenten op zoek naar de stad van de toekomst

Donderdag 21 en vrijdag 22 november staat Groningen op z’n kop met Let’s Gro. Een festival over de toekomst van de stad Groningen, voor en door Groningers. Het evenement telt zo’n 80 activiteiten, van ochtends vroeg tot ’s avond laat. Ekistics is erbij en lanceert samen met de gemeente Groningen en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen het Urban Gro Lab.

letsgro

Het Urban Gro Lab. Een lab waarin komende jaren studenten, stadjers en andere creativelingen zich richten op vraag hoe de stad van de toekomst eruit komt te zien. Hoe kunnen bewoners en gebruikers van de stad samen bouwen aan een stad in balans? Het Urban Gro Lab zoekt het uit! De Groningers gaan daarbij de samenwerking aan met studenten uit onder meer Wenen en Peking.

De lancering van het Urban Gro Lab is donderdagavond 21 november, 20:00 @ Huis de Beurs, Vismarkt.
Op het programma staan:
– Masterclass Esseline Schieven (Directeur Stedelijke ontwikkeling & uitvoering, gemeente Groningen) over de “Stand van de Stad”
– Brainstorm over de inrichting van het Urban Gro Lab. Denk mee en maak het Lab tot een plek waar jij wordt geprikkeld om nieuwe oplossingen te denken en potentiële werkgevers kan ontmoeten.
– Kandidaten voor een traineeship bij de gemeente Groningen pitchen hun business plan voor het Urban Gro Lab. Eén van hen zal deze avond die baan winnen! Hij of zijn gaat als kwartiermaker voor het Lab aan de slag.

De lancering van het Lab, wees er bij!

Het Lets Gro festival plaats in het centrum van Groningen. Meer informatie en alle activiteiten, zoals het huis van de toekomst in de V&D La Place, een walking dinner, de stad als Urban Gym of de toekomst van de fiets in Groningen, kan je hier vinden.

Ruimte = was geweldig!

Wat betekent ruimte voor jou? Deze vraag stond centraal tijdens het Ruimte= festival, wat in juni plaatsvond in de Academie van Bouwkunst te Groningen. Alle aanwezigen werden uitgedaagd om vanuit hun eigen perspectief (student, wetenschapper, adviseur, beleidsmaker, architect, stedebouwkundige, etc.) over de ruimte na te denken.

Door de informele en interactieve opzet van het festival kon ruimte op allerlei manieren overdacht en bediscussieerd worden: via stellingen, een interactieve kaart, tijdens een diner en niet in de laatste plaats in een aantal workshops. Hieronder een korte verslaglegging van de verschillende workshops die werden aangeboden tijdens het festival. Foto’s vindt je op de pagina Ruimte= (rechtsboven).

Visies maken, hoe doe je dat? (Provincie Drenthe)

Alex van Oost van de Provincie Drenthe daagde de deelnemers uit om na te denken over instrumenten en rollen die een visiemaker heeft in deze veranderende tijden, waarin overheden steeds minder de uitvoerende partij zijn en steeds meer als coalitiepartner fungeren in een netwerk. Dit doet hij zelf dagelijks als creative director van de Noordervisie 2040, een langetermijnvisie voor de drie noordelijke provincies. De visie is bedoeld om over de provinciegrenzen heen te kijken en is een eigen verhaal waarin wordt voortgebouwd op de aanwezige ruimtelijke kwaliteit (en niet op de aanwezige subsidiepotjes in Den Haag en Brussel). De visie is niet ingestoken als ‘traditioneel’ uitvoeringsprogramma maar  als een uitnodiging naar alle burgers en partijen.

De deelnemers ondekten al gauw dat de rol van visiemaker lastig is om in te vullen. Wat in ieder geval belangrijk is: Mensen verbinden, mensen bereiken en de verscheidene ideeën verenigen in een toegankelijk platform. In de discussie kwamen verschillende instrumenten en rollen naar voren.

Hoe mobiliseer je actoren rond een vraagstuk? Goede informatievoorziening en specifiek het zichtbaar maken van initiatieven is hierbij van belang, hier ligt een taak voor de planner.  Goede ideeën zien en deze op gang helpen, het wegnemen van drempels indien nodig. Bijvoorbeeld door het laten meebewegen van de regelgeving met de veranderende samenleving.

En als overheid onzekerheden accepteren en partijen uitnodigen om mee te doen. Door het denkproces van burgers en partijen centraal te stellen, worden hobbels en remmende factoren zichtbaar en kunnen deze worden weggenomen. Hierbij worden kleinschalige initiatieven die dichtbij de burger staan en waar het eigen belang direct zichtbaar is steeds belangrijker, een voorbeeld hiervan zijn de lokale energiecoöperaties. Een nieuw instrument is crowdfunding: het verbinden van idee-eigenaren met financierders. Door 1 euro te investeren in een goed idee in je eigen buurt, krijg je hier een betere leefomgeving voor terug. Hiermee vindt de besluitvorming plaats vanuit de inhoud en ligt deze bij de burgers.

Als visiemakers kunnen we niet meer rekenen op de doorwerking van een eigen gemaakt plan. We beroepen ons op de input, het draagvlak en de output van belangrijke partijen om ons heen. De taak van de planner van vandaag is het regisseren en verbinden van partijen. Hier ligt ook de kracht van een langetermijnvisie: het bij elkaar brengen en enthousiasmeren van friskijkers en dwarsdenkers.

 

De gezonde stad (Gemeente Groningen i.s.m. Mathijs Dijkstra)

In de workshop van de Gemeente Groningen in samenwerking met Mathijs Dijkstra (MD Landschapsarchitecten) staat de gezonde stad centraal. Groningen is door de EU voor een periode van twee jaar uitgeroepen tot ‘healthy ageing-stad’. Een preventieve aanpak staat centraal in dit concept: gezond zijn en blijven in plaats van genezen.

Welke rol kan ruimte spelen in het concept healthy ageing? De workshopleiders hebben niet veel tijd nodig om het belang van ruimtelijke inrichting voor een gezonde stad duidelijk te maken. In een context van de klassieke denkers over groen in de stad (o.a. Olmsted, Central Park) wordt het belang van groene ruimte en bewegingsruimte nog eens benadrukt. Dat de parken in de 21e eeuw niet meer gemaakt worden voor harde werkers om te genieten van hun welverdiende rust maar juist gebruikt worden om activiteit en beweging te stimuleren, past in de visie van Groningen als gezonde stad. Het doel is inwoners ongemerkt meer te laten bewegen en door een doordachte inrichting van de ruimte kan dit aangemoedigd worden.

Dat de klassiekers nog steeds van invloed zijn, blijkt uit het feit hoe Groningen terug wil naar het flaneren op de Hereweg, haar Diepenring wil herinrichten en de historische structuur van haar stad omarmt in een nieuwe stadsassenstructuur. Meer ruimte creëren voor gezonde gewoontes als wandelen en fietsen. Ongemerkt gezond van A naar B: bewegen is immers het middel, niet het doel!

 

Ontwikkelmodel 3.x. (Open Lab Ebbinge)

“Ruimte is tijdelijk, dus doe er in de tussentijd iets leuks mee.” Deze boodschap droeg Open Lab Ebbinge (OLE) uit tijdens haar workshop met als onderwerp het creëren van tijdelijke, openbare ruimte.

Het Open Lab voorziet de stad Groningen tot 2016 van een openbare ruimte op het terrein van de voormalige gasfabriek (CiBoGa) in het centrum van Groningen. Deze plek is bestemd als een grote nieuwbouwlocatie voor winkels, woningen en kantoren en de uitbreiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het doel van dit project is om het Ebbingekwartier een tussentijdse ‘oppepper’ te geven en het terrein een toonbeeld te laten zijn voor mobiele architectuur en tussentijdse stedebouw. Kennis en ervaringen omtrent dit unieke project werden tijdens de workshop gedeeld.

Deelnemers van Ruimte= werden in de tweede helft van de workshop uitgenodigd zelf een fictieve, braakliggende ruimte van een hectare tijdelijk te gaan gebruiken als openbaar terrein. Tijdelijk openbaar ruimtegebruik lijkt eenvoudig en spontaan tot stand te komen, maar vraagt in het voortraject om een lange adem en uiteraard om een helder, goed doordacht concept. In een vroeg stadium dienen diverse stakeholders actief betrokken te worden. Vervolgens wordt bij de uitwerking aandacht besteed aan en veelheid aan aspecten: grondeigendommen, vigerend ruimtelijke beleid, aanleg van enkele nutsvoorzieningen, de synergie met de omgeving,  het beheervraagstuk etc.

Het creëren van een tijdelijke openbare ruimte op de schaal van het OLE-terrein is makkelijker gezegd dan gedaan. Open Lab Ebbinge is een bijzonder project dat veel aandacht genereert in binnen- en buitenland. Daarom zet het Open Lab zich actief om hun kennis en ervaringen met belangstellenden te delen.

 

Herbestemmen van locaties (Regio Groningen-Assen)

De Regio Groningen-Assen verzorgde een workshop over de omgang met leegstaande terreinen en regionaal geprioriteerde ontwikkelgebieden, waaronder Westpoort en Meerstad. Vanwege de huidige economische crisis zijn de huidige programma’s voor woningbouw en bedrijventerreinen bijgesteld. Onlangs is de regio akkoord gegaan met het schrappen van een fors deel van de woningbouwplannen voor de komende jaren.

Deelnemers van Ruimte= werden uitgenodigd om te brainstormen en ideeën te generen over hergebruik van ontwikkellocaties. De workshopleiders wisten in korte tijd een oogst aan ideeën te verzamelen voor tijdelijke planvorming en ontwikkeling van uitleglocaties in de regio Groningen-Assen gericht op vrijtijdsbesteding, studentenhuisvesting, duurzame energie, (stads)landbouw, klimaatverandering etc.

Regio Groningen-Assen bestaat uit twee provincies en elf gemeenten die over hun bestuurlijke grenzen heen kijken en gezamenlijk invulling geven aan de ruimtelijke economische ontwikkeling van de regio. Die ontwikkeling is opgehangen aan de Regiovisie met inmiddels bekende ‘T-structuur’. Jaarlijks storten de deelnemers een bijdrage in een regiofonds. Hieruit worden cruciale regionale projecten (mede) gefinancierd.

Historie wegennet in vogelvlucht (Rijkswaterstaat)

Jan-Willem de Jager van Rijkswaterstaat nam de aanwezigen mee op een historische vogelvlucht langs de verschillende stadia van ons rijkswegennet. Daarbij besteedde hij specifieke aandacht aan de manier waarop wegen worden ingepast in hun omgeving. Van de Romeinen, met het eerste planmatige wegennet, via de middeleeuwse Hessenwegen, Duitse autobahnen en Amerikaanse parkways, kwamen de toehoorders uiteindelijk uit bij het huidige Nederlandse snelwegennet.

In eerste instantie werd dit netwerk met open armen ontvangen en gezien als een teken van vooruitgang, maar naarmate de snelweg een grotere impact op zijn omgeving begon te krijgen sloeg het imago om. In deze worsteling proberen wegbeheerders als Rijkswaterstaat in toenemende mate schaalniveaus aan elkaar te verbinden: daar waar transport- en lokale belangen elkaar raken wordt in toenemende mate gezocht naar oplossingen waarmee verschillende belangen worden gediend. Met integraal denken en handelen kunnen rijk en regio elkaar versterken.

//

Terugblik: Ruimte=

Dinsdag 4 juni, Locatie: Academie van Bouwkunst

Dinsdag 4 juni, Locatie: Academie van Bouwkunst

Het festival Ruimte= zit er op! Zeven workshop, 8 ontwerpteams, 10 taarten, 50 ruimtelijke hits, meer dan honderd zelfgemaakte naamkaartjes en liters koffie, thee en fris hebben 4 juni tot een gezellige, aantrekkelijke en vooral ook inspirerende dag gemaakt.

In totaal heeft Ruimte= ruim 80 studenten mogen verwelkomen van diverse ruimtelijke studieachtergronden, met daarnaast academici, adviseurs, professionals, beleidsmakers, architecten en (stede)bouwkundigen! De informele en interactieve opzet van het festival heeft tot veel positieve reacties geleid.

De organisatie wil iedereen die dit succes mede mogelijk heeft gemaakt, en daarmee deelnemers, ontwerpteams, ontwerpcoaches, de Academie van Bouwkunst en de workshouders hartelijk danken voor de bijdrage hun ongeremd enthousiasme en energie.

De foto’s, verslagen van workshops

Dinsdag 4 juni, Locatie: Academie van Bouwkunst

en een filmpje dat een sfeerimpressie geeft, komen zo snel mogelijk online.

Ruimte=

G.D.P. Ekistics vierde dit jaar zijn 5-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan organiseerden wij het ruimtelijk festival Ruimte=. Op 4 juni vond dit plaats op de Academie van bouwkunst, Zuiderkuipen 19 te Groningen. Op deze dag kon je meedoen aan workshops, minicursussen, tentoonstellingen en allerlei andere activiteiten. Je kon zowel ’s middags als ’s avonds komen, en uiteraard ook allebei. Hieronder het programma:

Het programma

‘S Middags (15:00-18:00)

Middagprogramma

‘S avonds (19:00-22:00)

Avondprogramma

Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 zit er op!

Op 4 september organiseerder G.D.P. Ekistics voor de tweede maal een nationaal ruimtelijk verkiezingsdebat. Zes kandidaat Tweede Kamerleden gingen de verbale strijd met elkaar aan in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De introductie voor het debat werd verzorgd doorRijksbouwmeester Frits van Dongen en hoogleraar planologie Gert de Roo. Vervolgens gingen Marc Jager (CDA), Bart Vink (D66), Niels van den Berge (Groen Links), Henk Nijboer (PvdA), Ike Teuling (SP) en Betty de Boer (VVD) met elkaar in debat over de actuele,ruimtelijke thema’s. Onder de bezielende leiding van presentator Menno Bentveld debarteerden de kandidaatkamerleden achtereenvolgen over leegstand van vastgoed, een transitie naar duurzame energievoorziening, en het vermarkten van natuur, landschap en leisure.

Niet alleen de debaters mengden zich in de strijd, ook het publiek kon zich laten gelden door middel van stemkastjes. Hierdoor was voor iedereen goed bij te houden wie het goed deed in het debat en welke partij door de mand leek te vallen. Ook kon het publiek zelf bepalen wie er met elkaar het debat aangingen. De debaters zetten ondertussen hun beste beentje voor om in de smaak te vallen bij het aanwezige publiek. Uiteindelijk was het een zeer levendige avond met brede groepsdiscussies en éen-op-één debatten.

Introductie leegstand van kantoren

Introductie transitie naar duurzame energie

Introductie natuur, landschap en leisure

Na afloop waren zowel de debaters als het aanwezige publiek het erover eens: Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 was een groot succes. De organisatie wil iedereen die dit succes mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk danken voor de medewerking. Bekijk hieronder een samenvatting van het debat.

Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012

Wat moet Nederland met leegstaande kantoren en bedrijfsterreinen? Wil Nederland voorop gaan in de transitie naar duurzame energie en hoe pakken we dat aan? Is natuur- en recreatieontwikkeling een lokale verantwoordelijkheid of een rijkstaak? En wat zijn de gevolgen van de te maken keuzes voor de jongeren en starters van nu? Vragen die afhankelijk van de verkiezingsuitslag van 12 september verschillend beantwoord kunnen worden.

Dit jaar worden er weer verkiezingen gehouden en daarom vindt op dinsdagavond 4 september 2012 het Ruimtelijk Verkiezingsdebat plaats in de Aula van de Rijksuniversiteit Groningen. Het debat wordt georganiseerd door het Groninger Dispuut der Planologen Ekistics: een enthousiaste club studenten, jonge docenten, PhD’s en afgestudeerden van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen met een passie voor planologie. Bekijk de trailer voor een voorproefje!
Onder leiding van Menno Bentveld (bekend van Jules Unlimited, Nieuwslicht en De Wereld Draait Door) debatteren kandidaten van de PvdA (Henk Nijboer), CDA (Marc Jager), VVD (Betty de Boer), SP (Ike Teuling), Groenlinks (Niels van den Berge) en D66 (Bart Vink) over de bovengenoemde onderwerpen.

In het interactieve debat krijgt het publiek krijgt meerdere malen de kans van zich te laten horen met behulp van stemkastjes. Klik hier voor een sfeerimpressie van het debat in 2010. Wij hopen jullie ook dit jaar weer te zien!

Debat bijwonen? Meld je aan op www.ruimtelijkverkiezingsdebat.nl. Daar is ook meer informatie over de kandidaten, de thema’s en de opzet van het debat te vinden. Toegang is gratis.

Volg ons ook via Twitter!

Lezing Melanie Schultz van Haegen

Maandag 12 maart komt Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, naar Groningen om haar visie op het vakgebied te delen. Leden van Ekistics zijn mede-organisatoren van de lezing.

De lezing draagt de titel ‘Planologie in Beweging. Een nieuwe kijk op ruimte, regels en rollen’ en wordt uitgesproken in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Het event is onderdeel van een reeks lezingen waarbij debat en wederzijdse inspiratie tussen studenten en de vakwereld voorop staat. Voor meer info zie www.planologielezing.nl.