G.D.P. Ekistics

Sinds 20 maart 2008 is het Groningse studentenleven een bloeiend dispuut rijker. Het Groninger Dispuut der Planologen Ekistics (G.D.P. Ekistics) zag op deze dag het levenslicht. Drie enthousiaste masterstudenten Planologie zochten naast hun studie naar extra diepgang en inspiratie in het vakgebied. Als resultaat houden nu, een paar jaar later, een dertigtal studenten en net afgestudeerden maandelijks een dispuutsavond. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er onder het genot van een smakelijk diner het planologische debat levend gehouden.

Zoekende naar een groot voorbeeld werd voorbij doorgewinterde planologen als Patsy Healey of Philip Allmendinger gekeken. Om het perspectief van de leden breed te houden, werd er bewust buiten deze kring gezocht. Het oog viel op de Ekistics-beweging met als voorman de Griekse  architect en stedenbouwkundige Doxiadis.

Deze man, die in de jaren ’60 de cover van Time Magazine haalde, verkondigde de leer van ‘ekistics’ als wetenschap van de menselijke nederzettingen. Het gedachtegoed omvat elke schaal van menselijke bewoning: van ‘antropos’ (mens) tot ‘ecumenopolis’ (wereldstad) en is geordend naar de vijf elementen: ‘nature’, ‘antropos’, ‘shells’, ‘society’ en ‘network’. De wereldstad zou het resultaat kunnen vormen van de verschijning van steeds groter groeiende en complexere bewoningspatronen. Het uiteindelijke doel van de ekistics-leer is het bereiken van harmonie tussen de bewoners van nederzettingen en hun fysieke en sociaal-culturele omgeving.

In zijn indrukwekkende loopbaan bracht Doxiadis zijn ideeën ook in de praktijk, bijvoorbeeld in de periode van 1945-51 bij de heropbouw van Griekenland. Daarnaast werd de ‘Doxiadis Associates’ opgericht, een bedrijf  bestaande uit engineers, architecten en planners, dat uiteindelijk een reikwijdte van projecten in 40 landen bereikte. Ook vertegenwoordigde ons Griekse voorbeeld zijn geboorteland in de Verenigde Naties. De meest praktische toepassing van zijn gedachtegoed kan vandaag de dag nog terug gevonden worden in de Pakistaanse stad Islamabad, de nieuwe hoofdstad werd vanaf de grond door Doxiadis gepland.

Wereldwijde bekendheid heeft deze man gedurende zijn loopbaan dus wel bereikt, toch is lang niet iedereen het met zijn ideeën eens. Vandaag de dag wordt zijn gedachtegoed nog steeds vaak bediscussieerd en als inspiratiebron gebruikt.

In het licht van het bovenstaande wilden de oprichters van het Groningse dispuut een netwerk creëren van enthousiastelingen rondom het thema planologie. Door een goede mix van studie-ervaringen en –richtingen (zelfs geografen kunnen bij hoge uitzondering lid worden) ontstaat er een levendig en nuttig netwerk. Niet alleen voor nu, maar ook zeker voor de toekomst.

De leden elkaar op de hoogte van interessante nieuws uit het vakgebied, bezoeken ze samen lezingen en congressen, en vindt er maandelijks een discussie plaats over een planologisch thema. Tijdens deze bijeenkomsten, die ook erg gezellig zijn, wordt onder leiding van een maandelijks wisselende voorzitter, kort vergaderd over de toekomst van het dispuut. Dan volgt een uitgebreide discussie over uiteenlopende, actuele thema’s. Zo zijn er in de loop der jaren thema’s aan bod gekomen als ‘shared space’, de creatieve sector, burgerparticipatie, waterschappen en verkiezingen, de revue gepasseerd.

Bijzondere activiteiten
In 2009 heeft het dispuut kennis kunnen maken met een lid van ‘the World Society for Ekistics’. Tom Fookes heeft in oktober, op initiatief van dispuut Ekistics, voor alle planologisch geinteresseerde studenten in Groningen een lezing verzorgt in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Het thema van deze lezing was  de hedendaagse relevantie van het begrip Ekistics.  Tevens heeft hij de maandelijkse discussieavond van het dispuut Ekistics bijgewoond. Een bijzondere avond, waarbij er naast lekker eten en drinken werd gesproken over heet dilemma van de compacte stad vs. de uitgebreide stad.

Verder heeft het dispuut ook een ruimtelijk verkiezingsdebat georganiseerd, niet één keer maar zelfs 2 keer. Deze hebben plaatsgevonden in 2010 en 2012. Hierbij werden verschillende politici uitgenodigd op een debat te houden onder leiding van Menno Bentveld. In 2010 kwamen thema’s aan bod zoals: kernenergie, wegbeprijzing, hypotheekrente aftrek maar ook vragen als:  Wat kan de overheid doen aan bevolkingskrimp aan de randen van Nederland? En wat zijn de gevolgen van de te maken keuzes voor de jongeren en starters van nu? kwamen aan bod. In 2012 waren de thema’s leegstand van vastgoed, transitie naar duurzame energievoorziening en ook het vermarkten van natuur, landschap en leisure. Van het debat van 2012 is een Youtube filmpje gemaakt en die kan hier gevonden worden.

In 2013 kwam het dispuut met een lustrum evenement namelijk het ruimtelijke festival: “Ruimte =”. Dit festival stond in het thema: wat betekend ruimte voor jou! Er  waren zowel workshops als minicursussen, tentoonstellingen en nog allerlei andere activiteiten om het hierover te kunnen hebben.  Het was een festival met een informele sfeer en een interactieve opzet waardoor er op vele manieren over het onderwerp gediscussieerd kon worden, waardoor dit een gezellige en leerzame dag was. Meer informatie is hierover te vinden op deze website onder het kopje events!

 

 

Advertentie