RVD 2012

Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 vond plaats op 4 september. Zes kandidaat Tweede Kamerleden gingen de verbale strijd met elkaar aan in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De introductie voor het debat werd verzorgd door Rijksbouwmeester Frits van Dongen en hoogleraar planologie Gert de Roo. Vervolgens gingen Marc Jager (CDA), Bart Vink (D66), Niels van den Berge (Groen Links), Henk Nijboer (PvdA), Ike Teuling (SP) en Betty de Boer (VVD) met elkaar in debat over de actuele,ruimtelijke thema’s. Onder de bezielende leiding van presentator Menno Bentveld debatteerden de kandidaatkamerleden achtereenvolgend over leegstand van vastgoed, een transitie naar duurzame energievoorziening, en het vermarkten van natuur, landschap en leisure.

Niet alleen de debaters mengden zich in de strijd, ook het publiek kon zich laten gelden door middel van stemkastjes. Hierdoor was voor iedereen goed bij te houden wie het goed deed in het debat en welke partij door de mand leek te vallen. Ook kon het publiek zelf bepalen wie er met elkaar het debat aangingen. De debaters zetten ondertussen hun beste beentje voor om in de smaak te vallen bij het aanwezige publiek. Uiteindelijk was het een zeer levendige avond met brede groepsdiscussies en éen-op-één debatten.

Na afloop waren zowel de debaters als het aanwezige publiek bijzonder enthousiast over het debat. Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 was een groot succes. De organisatie wil iedereen die dit succes mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk danken voor de medewerking.

Een samenvatting van het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2012 is hieronder te vinden.

Advertentie